Munkabalesetek

  • mkvnaploúti és munkahelyi balesetek kivizsgálása a Munkavédelmi törvény 64. § szerint; „a munkabalesetet, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni”.
  • jegyzőkönyvek felvétele, balesetek jelentése munkavédelmi hatóság felé az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4. számú melléklete alapján