Építkezés

koordinatorMunkavédelmi koordinátor

  • Építkezés munkavédelmi felügyelete a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3 §. szerint: „ a kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni a kivitelezési munkák alatt.”
  • Építési egészség – biztonsági tervek készítése a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. § szerint: „a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv.”