Oktatás

munkavedelmi-okt

  • Egyéni és csoportos oktatások…munkavédelmi oktatás: munkába álláskor, és évente a Munkavédelmi törvény (Mvt) 55. § szerint; „a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor – és időszakonként – elsajátítsa a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit. Az oktatást a tematika megjelölésével, és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.”
  • Gépkezelői oktatás: faipari, fémipari, emelőgép, műanyag és gumigyártás gépei, építőipari, mezőgazdasági, kertészeti gépek kezelői részére a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet § szerint: „a munkavállalót munkába álláskor, vagy új munkaeszköz
    használatba vételekor munkavédelmi oktatás keretében, a munkaeszközök biztonságos használatával összefüggésben tájékoztatni kel
  • Tűzvédelmi oktatás: munkába állás előtt, és éves ismeretfelújító oktatás a 4/2014. (XII. 5.) Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint.
Tűzvédelem-300x300 1443774627
  • élelmiszerbiztonsági oktatás: HACCP oktatás, higiéniai oktatás a 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 4. § szerint: „a munkáltatónak gondoskodnia kell, hogy az élelmiszerekkel foglalkozó dolgozók munkába állást követően megfelelő tájékoztatásban, oktatásb
    an részesüljenek. Az oktatás megtartásáról, dokumentálásáról, az oktatás hatékonyságának ellenőrzéséről az élelmiszeripari vállalkozó gondoskodik.
  • környezetvédelmi oktatás