Gépvizsgálatok

Üzembe helyezés, időszakos felülvizsgálatok …

 

lezervago

 • Veszélyes gépek üzembe helyezése a Munkavédelmi törvény 21. § (3) szerint; „Üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat”
 • Nem veszélyes gépek üzemeltetést megelőző ellenőrző vizsgálata a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 17. § szerint: „A munkáltató új munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés
  körülményeitől – a használatba vétel előtt ellenőrző felülvizsgálat keretében me
  ggyőződik a biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről. A vizsgálat megállapításait és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni”.
 • Veszélyes gépek időszakos biztonsági felülvizsgálata: Munkavédelmi törvény (Mvt) 23. § szerint; „A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes munkaeszközt.”szalagfuresz
  • faipari szalagfűrész, körfűrész, gyalugép, marógép, láncfűrész,
  • fémipari prés és hajlítógépek,
  • műanyag és gumiipari gépek,
  • mezőgazdasági és erdészeti traktorok
 • Nem veszélyes gépek időszakos ellenőrző felülvizsgálata a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet § szerint: „Gondoskodni kell az időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről, a leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet”.elemiszer
  • faipari esztergák csiszolók,
  • fémipari forgácsoló gépek,
  • ruhaipari, bőripari gépek
  • élelmiszeripari, sütőipari gépek
  • építőipari gépek, útépítés gépei,
  • mezőgazdasági traktorral működtetett gépi eszközök
 • Szellőző berendezések üzembe helyezése, és időszakos biztonsági felülvizsgálata a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (6-7) szerint. „a szellőztető rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. A megfelelő működését időszakos, biztonsági felülvizsgálat keretében kell ellenőrizni.”