Kockázatértékelés

Veszélyelemzés, és kockázatbecslés…kockazat

 • munkahelyi kockázatértékelés: Munkavédelmi törvény (Mvt) 54. § (2) szerint;
  „a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, melyet a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.”
 • kémiai kockázatbecslés: a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM. rendelet 5. § szerint;
  „a munkáltató köteles a veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni”
 • biológiai kockázatbecslés: 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 3. § szerint;
  „a munkavállalók biztonságát és egészségét fenyegető kockázatokatt – amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár – meg kell becsülni”

  • Legionella kockázatbecslés, 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 5. § szerint;
   „a  Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben a fertőződési kockázat felmérését el kell végezni.”
  • Éles, hegyes eszközök kockázatbecslése 51/2013. (VII. 15.) EMMI 4. § szerint;
   „az egészségügyi szolgáltató – az éles vagy hegyes eszközök használata által okozott sérülések megelőzésére – értékeli a munkavállalók biztonságát és egészségét érintő kockázatokat.”